Vyhľadávanie veterinárov

Nájdite veterinára vo svojom okolí
Kalendárium
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chirurgické dni Dr. Juraja Fajnora

  • 01.12.2012 - 02.12.2012, 08:00 — 15:00
Kontaktná osoba: MVDr. Róbert Maňko
Adresa: Smolenický zámok, Zámocká 18
Smolenice
Telefón: 0905 511 971
E-mail: prezident@savlmz.sk

.

 

On-line registrácia

je uzatvorená.

Chirurgia močového aparátu - nové trendy v diagnostike a terapii – vložné na seminár

sobota 8:00-18:00, nedeľa 9:00-13:00
(prvých 100 účastníkov hlavná prednášková miestnosť, ďalších 40 účastníkov a študenti videoprojekcia, registrácia je platná až po zaplatení vložného!)

Sumy sú uvedené s DPH

Člen SAVLMZ (ČAVLMZ)                                 97€
Nečlen SAVLMZ                                              127€
Vložné zahŕňa: cenu prednášok, zborník + CD, prenájom priestorov, občerstvenie, obed - sobota, parkovanie (vložné je nedeliteľné).

Študent - člen SAVLMZ                                   25€
Študent - nečlen SAVLMZ                               32€
Vložné zahŕňa: CD zborník, prenájom priestorov, občerstvenie, parkovanie (vložné je nedeliteľné).

Platba na mieste                                             +16€
Neplatí pre on-line registrovaných účastníkov zo zahraničia. Pri naplnení kapacity prednáškových miestností, bude umožnený vstup len účastníkom zo Zoznamu!

Obed (sobota 1.12., 12:30-14:00)                     9,20€
Veterinárni lekári zaradení do zoznamu účastníkov (on-line registrácia, uhradené vložné) majú sobotný obed v cene vložného.

Banket (sobota 1.12., 20:00-02:30)                 28€

Raňajky (nedeľa 2.12., 7:45-8:45)                    6€
Švédske stoly

Obed (nedeľa 2.12, 12:30-14:00)                      9,20€

Na úhradu vložného môžete použiť aj vzdelávacie poukážky KVL SR a firmy MSD AH. Tieto vyznačte pri on-line registrácii!

Semináru bolo pridelených 80 kreditov v systéme celoživotného vzedelávania KVL SR.

 

Urologický workshop – len pre účastníkov seminára

nedeľa 14:00-17:00
(max 15 účastníkov, registrácia je platná až po zaplatení vložného!)

Sumy sú uvedené s DPH

Člen SAVLMZ (ČAVLMZ)                                 99€
Nečlen SAVLMZ                                              
114€

Semináru bolo pridelených 50 kreditov v systéme celoživotného vzedelávania KVL SR.

POZOR

Prihlásiť sa môžete len prostredníctvom vyplnenia on-line formulára na www.savlmz.sk (spustenie on-line registrácie očakávame v utorok 13.11.2012 o 20:00). Následne na Vašu emailovú adresu prídu pokyny na úhradu vložného. Registrácia je platná až po uhradení vložného a zápise do Zoznamu zaregistrovaných účastníkov! Kapacita prednáškových miestností je obmedzená (100+40). Uzávierka on-line registrácie je 25.11.2012.

Ubytovanie na zámku si môžu rezervovať iba účastníci zapísaní v Zozname zaregistrovaných účastníkov, tj. po zaplatení vložného .

 

Ubytovanie

Rezervovať ubytovanie na zámku si môžete až po zobrazení Vášho mena v Zozname registrovaných účastníkov (vyplnená on-line registrácia a úhrada vložného). Deatily rezervácie Vám prídu na Váš email spolu s automatickou odpoveďou po vyplnení on-line registrácie.

Individuálne ubytovanie v Smoleniciach:
Hotel Somlus - akciové ceny pre účastníkov semináru (hotel zabezpečuje pre svojich hostí dovoz a odvoz zo zámku)
Koliba pod zámkom
EDEN pizzeria-reštaurácia
Penzión STAKE HOUSE
Penzión Villa Agnes
Ďalšie možnosti nájdete na webových stránkach obce Smolenice v časti Ubytovanie

Prednášajúci

MVDr. Jan Hnízdo

Studium veterinární medicíny na Justus Liebig Univ. v Giessenu, Německo, Aprobace říjen 2000. Během studií stáže na fakultě v Giessenu (Klinika Vnitřních Chorob Malých Zvířat) v privátní praxi (veterinární ordinace Junghanns & Sandmueller) a v Namibii (Windhoek Veterinary Clinic). Studijní pobyty v následujících letech v Německu (Veterinární Fakulta University Lipsko), Švýcarsku (Klinika malých zvířat, Univerzita Bern).
Září 2001 nostrifikace v České republice.
2001-2003 zaměstnán na veterinární nemocnici AA-Vet, Praha, se zaměřením na chirurgii a ortopedii malých zvířat.
2003 zahájení provozu Animal Clinic Praha
2005-2007 společník na veterinární klinice Suchdol
Publikační činnost: přes 60 odborných veterinárních publikací v českých i zahraničních časopisech přes 30 vědeckých herpetologických publikací v české republice i zahraničí, četné populárně vědecké a chovatelské publikace
2007 koautor herpetologické monografie "Boa constrictor" Hes, Duda et al, Herpetonverlag
2011 Herpetomedicínská učebnice: "Medical Care of Turtles and Tortoises" Hnízdo, Pantchev (eds), Chimaira Verl. Ffm
od 2006 pravidelné pořádání odborných přednášek v rámci vzdělávacích akcí v České republice a na Slovensku (KVL, SAVLMZ, ČAVLMZ, Atomvet)
2011 prezentace v rámci DVG kongresu nemoci plazů a ptáků Hannover
Koníčky: dcery Alice a Johana, herpetologie, přírodní fotografie a makrofotografie, cestování a zvláště: mobbing personálu kliniky
Vlastnosti: vtipný, sympatický, vzdělaný a zvláště: neobyčejně skromný

  
Prof. MUDr. Ondřej Hes, Ph.D.

Současná funkce: Vedoucí lékař Oddělení speciální diagnostiky FN Plzeň, Profesor patologie LF Plzeň
Vzdělání
• 1993 promoce MUDr., všeobecné lékařství, LF Plzeň, UK
• 1996 Atestace 1. stupně-patologie
• 1999 Atestace 2. stupně-patologie (obojí v ILF Praha)
• 2001 promoce Ph.D., LF Plzeň, UK
• 2003 habilitační řízení LF Plzeň, UK
• 2009 jmenovací řízení LF Plzeň, UK
Pracovní skupiny
2011: Classification of renal tumors-Working group 1, International Society of Urogenital Pathology (ISUP)
 

MVDr. Ludmila Bicanová

• Červen 2009 graduována na Fakultě veterinárního lékařství, VFU Brno
• Srpen 2009 - srpen 2010 internship na veterinární klinice Jaggy Brno
• Srpen 2010 - květen 2011 odborný asistent na oddělení interní medicíny klinika Jaggy, Brno
• Květen 2011 – srpen 2011 Veterinární klinika pro malá zvířata Vltava České Budějovice
• Od září 2011 do současnosti Animal Clinic Bílá Hora
• Září 2010 SEVC Barcelona
• Červenec 2011 stáž na W.R. Pritchard Teaching Hospital Small Animal Clinic UC Davis, California
• Duben 2012 stáž na Ruttland House Refferal, St. Helens, Velká Británie
• Duben 2012 WSAVA Congress Birmingham
Zájmy: snowboarding, hudba, divadlo, cestování

MVDr. Pavol Valašek

ukončil  štúdium veterinárnej medicíny promóciou na Univerzite veterinárskeho lekárstva v Košiciach v roku 2001. V rokoch 2001/2002 absolvoval dlhodobý jazykový pobyt v USA. V rokoch 2003-2006 pracoval na viacerých pracoviskách malej praxe v Bratislave. V roku 2007 pracoval na klinike s NON-STOP prevádzkou v Bone, Nemecko v pozícii chirurga.  V roku 2007 spoluzakladal prvú bratislavskú veterinárnu nemocnicu VetPoint, kde pracuje dodnes. Odborne sa zameriava najmä na chirurgiu mäkkých tkanív, diagnostiku a terapiu ochorení pohybového aparátu. V tejto problematike absolvoval viacero zahraničných kongresov a renomovaných workshopov. Medzi jeho koníčky patria deti Palko a Vikina, beh na dlhé trate a kinematografia.

Späť na Kalendárium