Vyhľadávanie veterinárov

Nájdite veterinára vo svojom okolí
Kalendárium
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Štandardizácia posudzovania DBK&DLK - Predkongresový deň

  • 19.10.2012, 08:00 — 17:00
Kontaktná osoba: MVDr. Jozef Talajka
Adresa: Agroinštitút, Akademická 4
Nitra
Telefón: 0903 417 620
E-mail: spdd@savlmz.sk

Aktuálne otázky v problematike dysplázií bedrového a lakťového kĺbu - workshop nielen pre posudzovatateľov

Spoločnosť Posudzovateľov DBK a DLK organizuje v piatok 19.10.2012 Predkongresový deň venovaný téme interpretácie röntgenogramov DBK a DLK.

Cieľom worshopu a prednášok je štandardizácia posudzovania certifikovaných posudzovateľov, ako aj zvyšovanie odbornosti a erudície ortopédov pri interpretácii komplikovaných a sporných rádiologických nálezov pri ortopedickej diagnostike DBK a DLK.

Srdečne pozývame všetkých, ktorí sa venujú ortopédii bedrového a lakťového kĺbu a majú záujem o zdokonalenia sa v čítaní röntgenogramov DBK a DLK.

Akcii bolo pridelených 40 kreditov v systéme celoživotného vzdelávania KVL SR.

Informácie o skúške posudzovateľov DBK&DLK si môžete pozrieť tu.

Vložné: 25€
Spôsob prihlásenia sa: písomne na emailovú adresu spdd@savlmz.sk
Platba: priamo na mieste v hotovosti
Miesto konania: Agroinštitút, Nitra

 

 

 

08:15 09:00 registrácia  
09:00 10:30 Workshop – Interaktívne posudzovanie röntgenogramov DBK za okrúhlym stolom s odborným komentárom diplomanta. Diskutované budú vybrané sporné röntgenogramy, všetky budú prezentované dataprojekciou. Dr. Pekárková
10:30 11:00 prestávka  
11:00 13:00 Workshop – Interaktívne posudzovanie röntgenogramov DLK za okrúhlym stolom s odborným komentárom diplomanta. Diskutované budú vybrané sporné röntgenogramy, všetky budú prezentované dataprojekciou. Dr. Pekárková
13:00 14:00 prestávka - obed  
14:00 15:00 Pasce pri posudzovaní DBK. Dr. Pekárková
15:00 15:30 prestávka  
15:30 17:00 Pasce pri posudzovaní DLK. Dr. Pekárková

 

Marta Pekárková DVM

Vzdělání, zaměstnání:

• 1996 – 2002 Veterinarní a farmaceutická Univerzita Brno, Česká Republika
• 2002 – 2004 privátní praxe Česká Republika (Praha, Brno)
• 2006 – 2009 Residency Diagnostic Imaging Tierspital Bern, Vetsuisse Fakultaet Universita Bern, Švýcarsko

Kursy:

• 2006 Nukleární medicína, Federica Morandi, Bern Švýcarsko
• 2007 Počítačová Tomografie, Tobias Schwarz, Curych, Švýcarsko
• 2008 Magnetická Rezonance, Pat Gavin, Bern, Švýcarsko
• 2008 Zobrazovací metody malých savců, ptáků a exotických zvířat, Stephanie Olerth, Curych, Švýcarsko
• 2009 Počítačová tomografie, Tobias Schwarz, Wisconsin-Madison, USA

Publikace:

• Infectious endocarditis caused by gas-producing Escherichia coli in a diabetic dog. Pekarkova M, Lang J, Howard J. J Small Anim Pract. 2008 Jan;49(1):44-6. Epub 2007 Sep 3.
• Magnetic resonance imaging anatomy of the larynx and pharynx in normal horses. Pekarkova M, Kircher PR, Konar M, Lang J, Tessier C. Veterinary Radiology & Ultrasound. Vol 50 (4), pp 392 – 397
• Ocular angiosarcoma in a pony - MRI and histopathological appearance. Bischofberger, A.S.; Konar, M.; Posthaus, H.; Pekarkova, M.; Grzybowski, M.; Brehm, W. Equine Veterinary Education, Volume 20, Number 7, July 2008 , pp. 340-347(8)

Späť na Kalendárium