Vyhľadávanie veterinárov

Nájdite veterinára vo svojom okolí
Kalendárium
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pokogresový seminár SPDD - Interpretácia röntgenogramov DBK a DLK

  • 20.10.2013 - 21.10.2013, 16:00 — 16:30
Kontaktná osoba: MVDr. Jozef Talajka
Adresa: Agroništitút, Akademická 4
Nitra
Telefón: 0903 417620
E-mail: talajka.ahavet@gmail.com
Registrácia: Vstup do registračného formulára

Spoločnosť posudzovateľov DBK a DLK organizuje v nedeľu poobede s pokračovaním v pondelok 21.10.2013 Pokongresový deň venovaný téme interpretácia röntgenogramov DBK a DLK.

Cieľom worshopu a prednášok je štandardizácia posudzovania certifikovaných posudzovateľov, ako aj zvyšovanie odbornosti a erudície ortopédov pri interpretácii komplikovaných a sporných rádiologických nálezov pri ortopedickej diagnostike DBK a DLK klinických pacientov. Srdečne pozývame všetkých, ktorí sa venujú ortopédii bedrového a lakťového kĺbu.

Vložné je 35€. Registrácia na akciu prebieha prostredníctvom on-line formulára Nová Veterinária 2013. Platba na mieste bude možná iba počas víkendového kongresu, v pondelok na samotnom seminári už platba nebude možná! Na úhradu vložného môžete využiť aj Vzdelávacie poukazy KVL SR 2013.

Vzdelávacia komisia KVL SR pridelila semináru v systéme celoživotného vzdelávania 40 bodov, prezenčná listina bude predložená po obedovej prestávke.

Späť na Kalendárium