Vyhľadávanie veterinárov

Nájdite veterinára vo svojom okolí
Kalendárium
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Predkongresový dermatologický deň - Terapeutická dilema u pruritického pacienta

  • 18.10.2013, 08:00 — 18:00
Kontaktná osoba: MVDr. Marcel Kovalik, PhD, DipECVD, MRCVS
Adresa: Hotel Zlatý kľúčik, Svätourbanská 27
Nitra
E-mail: mkovalikos@yahoo.com
Registrácia: Vstup do registračného formulára

Milé kolegyne a kolegovia,
pri príležitosti založenia Slovenskej spoločnosti veterinárnej dermatológie Vás srdečne pozývame na dermatologický kongres, ktorý je predkongresom vlastnej Novej Veterinárie 2013. Témou tohto dermatologického dňa bude terapia pruritického pacienta. Odprednášané budú najdôležitejšie aspekty terapeutických prístupov s ohľadom na možné diferenciálne diagnózy pruritického psa a mačky.
Na záver tohto dňa by sme radi predstavili našu novovzniknutú dermatologickú spoločnosť a privítali Vás v nej, v prípade Vášho záujmu stať sa členmi. Očakávame tiež, že aj vďaka Vám nastane plodná diskusia v priateľskom dermatologickom duchu.
Do skorého videnia v Nitre!
Tešia sa na Vás

Marcel Kovalík a Lucia Panáková

Vložné: včasná registrácia do 15.9.2013 - 45€, štandardná registrácia od 16.9.2013 - 55€. Registrácia na akciu prebieha prostredníctvom on-line formulára Nová Veterinária 2013. Platba na mieste bude možná iba v prípade, že zostanú voľné miesta v kongresovej sále! Na úhradu vložného môžete využiť aj Vzdelávacie poukazy KVL SR 2013.

Vzdelávacia komisia KVL SR pridelila semináru v systéme celoživotného vzdelávania 30 bodov, prezenčná listina bude predložená po obedovej prestávke.

Späť na Kalendárium