Vyhľadávanie veterinárov

Nájdite veterinára vo svojom okolí
Kalendárium
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nová Veterinária 2011

  • 15.10.2011 - 16.10.2011
Kontaktná osoba: MVDr. Igor Krampl
Adresa: Akademická ul. - Agrokomplex
Nitra
Telefón: 0905511971
E-mail: info@savlmz.sk
Registrácia: Vstup do registračného formulára

 

 

Nová Veterinária 2011 – vložné

Sumy sú uvedené s DPH

Člen SAVLMZ/SHS/ZVLHZ (ČAVLMZ)            85€
Nečlen SAVLMZ/SHS/ZVLHZ                        110€
Vložné zahŕňa: cenu prednášok, zborník + CD, prenájom priestorov, občerstvenie, obed - sobota, parkovanie, katalóg vystavovateľov, (vložné je nedeliteľné).

Technik/sestrička                                            20€
Vložné zahŕňa: prenájom priestorov, občerstvenie, parkovanie (vložné je nedeliteľné).

Študent                                                             25€
Vložné zahŕňa: CD zborník, prenájom priestorov, občerstvenie, parkovanie (vložné je nedeliteľné).

Platba na mieste                                            +25€
Neplatí pre on-line registrovaných účastníkov zo zahraničia.

Banket (15.10.2011 – sobota)                         28€
On-line registrovaným sestričkám so zaplateným vložným hradí vstupné na banket spoločnosť Pharmacopola s.r.o.

Na úhradu vložného môžete použiť aj vzdelávacie poukážky KVL SR a firmy Bayer. Tieto vyznačte pri on-line registrácii!

POZOR

Každý veterinárny lekár, ktorý sa on-line zaregistruje a vložné uhradí do 10.10.2011, bude zaradený do losovania o tieto knižné tituly:

Canine and Feline Cytology (A Color Atlas and Interpretation Guide) vyd. Elsevier (rok vydania 2010)
BSAVA Manual of Canine and Feline Ultrasonography vyd. Blackwell Publishing (rok vydania 2011)
Saunders Solutions in Veterinary Practice: Small Animal Ophthalmology

Nová Veterinária 2011 - spôsob prihlásenia

Na akciu sa prihlásite vyplnením on-line formulára, ktorý bude zverejnený do 9.10.2011.

Nová Veterinária 2011 - ubytovanie

Ubytovanie si zabezpečuje každý účastník individuálne. Pre prehľad ubytovacích možností môžete navštíviť internetové stránky mesta Nitra.

Nová Veterinária 2011 - banket

Banket sa uskutoční v sobotu 15.10.2011 o 20:00h v pavilóne K výstaviska Agrokomplex. Celý večer bude v znamení dobrého jedla a nálady, ktorú zabezpečí svojim vystúpením Jozef Hollý a DJ Vojto s hudobnou zábavou až do neskorých hodín.

 

Odborný program:

 

Predkongresový deň - workshop nielen pre posudzovatateľov

Piatok 14.10.2011 Dr. Bernd Tellhelm (Nemecko), Dr. Marta Pekárková (Nórsko)

 

 

Infekčné ochorenia mačiek

Sobota 15.10.2011 Prof. Dr. Katrin Hartmann (Mníchovská univerzita, Nemecko)
   
08:15 09:15 registrácia  
09:15 09:30 Prvý liek proti oblým červom a kokcídiám pre šteňatá Dr. Kadrliaková
Bayer
09:30 10:30 Infekcia felinným herpesvírusom - liečime dnes inak? Dr. Hartmann
10:30 11:15 prestávka  
11:15 12:30 Infekcia felinným kalicivírusom - neškodná alebo smrtiaca? Dr. Hartmann
12:30 14:00 prestávka - obed  
14:00 16:00 Felinná infekčná peritonitída - stále žiadna istá diagnóza, efektívna prevencia, účinná liečba? Dr. Hartmann
16:00 16:45 prestávka  
16:45 17:30 Infekcia felinným parvovírusom - čo je iné ako u psov? Dr. Hartmann
17:30 18:30 Infekcie vtáčím influenza vírusom - hrozba pre mačky? Dr. Hartmann
20:00 02:00 banket  
       
Nedeľa 16.10.2011  
09:15 10:00 Antivírusová chemoterapia - čo je užitočné u mačiek a psov? Dr. Hartmann
10:00 10:45 prestávka  
10:45 13:00 Vakcinačné protokoly - čo je nové u mačiek a psov Dr. Hartmann

 

 

Čokoľvek čo ste chceli vedieť o kolennom kĺbe a báli ste sa opýtať

Sobota 15.10.2011 Prof. Dr. Henri van Bree (Univerzita Ghent, Belgicko)
Dr. Jan Beránek (Veľká Británia)
       
08:15 09:15 registrácia  
09:15 09:30 Nová endoprotéza bedrového kĺbu pre psy Dr. Mikulica
BEZNOSKA
09:30 10:30 Klinické vyšetrenie a zobrazovacie metódy v diagnostickom skúmaní kolena, artroskopia, I. časť Dr. van Bree
10:30 11:15 prestávka  
11:15 12:30 Klinické vyšetrenie a zobrazovacie metódy v diagnostickom skúmaní kolena, artroskopia, II. časť D. van Bree
12:30 14:00 prestávka - obed  
14:00 14:15 Poistenie psov na Slovensku Dr. Slamka
Fincentrum
14:15 16:00 Luxácia pately Dr. Beránek
16:00 16:45 prestávka  
16:45 17:30 Úrazy kolena, fraktúry v jeho okolí a ich liečba, vytknutie Dr. van Bree
17:30 18:30 Aktualizácia a prehľad terapie skrížených deficitov kolena Dr. Beránek
20:00 02:00 banket  
       
Nedeľa 16.10.2011    
09:00 10:00 Primárne zápalové pomery v kolene, cytológia, svalové kontrakcie, mačací tetanu a ďalšie Dr. Beránek
10:00 10:45 prestávka  
10:45 11:45 Rehabilitácia pacientov s ochorením kolenného kĺbu - spolu so sestričkami

Dr. Tomek

   

 

Sekcia malých zvierat - Manažment v praxi malých zvierat

Sobota 15.10.2011 Dr. Philippe Baralon (Francúzsko), Dr. Ladislav Smatana (Slovensko)
     
08:15 09:30 registrácia  
09:30 09:45 Poistenie psov na Slovensku Dr. Slamka
Fincentrum
09:45 10:30 Obchodné modely a stratégia rastu, I. časť Dr. Baralon
10:30 11:15 prestávka  
11:15 12:10 Obchodné modely a stratégia rastu, II. časť Dr. Baralon
12:10 14:00 prestávka - obed  
14:00 14:15 Novinky v Royal Canin Dr. Šišková
Royal Canin
14:15 15:15 Rozvoj Vašej praxe prostredníctvom metódy adresovania špecifických potrieb Dr. Baralon
15:15 16:15 Príklad realizácie - Navhrovanie Senior Pet Programu: Prečo a ako? Dr. Baralon
16:15 16:45 prestávka  
16:45 17:30 Komunikácia vo veterinárnej praxi a aj živote Dr. Smatana
17:30 18:30 Okrúhly stôl: Ďalšie trendy v manažmente veterinárnej praxe v centrálnej Európe Dr. Baralon
20:00 02:00 banket  
       
   

Sekcia malých zvierat - Ochorenia plazov

 
Nedeľa 16.10.2011 Dr. Miloš Halan (Slovensko)
09:15 10:00 Najčastejšie infekčné a parazitárne ochorenia plazov, I. časť Dr. Halan
10:00 10:45 prestávka  
10:45 13:00 Najčastejšie infekčné a parazitárne ochorenia plazov, II.časť Dr. Halan

 

 

Diagnostika a terapia kolík v terénnej praxi

Sobota 15.10.2011 Dr. Martin Mihály, Dr. Martin Boldižár (Slovensko)
       
08:15 09:30 registrácia  
09:30 10:30 Vyšetrovací postup u koňa s kolikou Dr. Mihály
10:30 11:15 prestávka  
11:15 12:30 Diferenciálna diagnostika ochorení spôsobujúcich koliku Dr. Mihály
12:30 14:00 prestávka - obed  
14:00 16:00 Medikamentózna a infúzna terapia kolikových ochorení  Dr. Boldižár
16:00 16:45 prestávka  
16:45 17:30 Rektálne vyšetrenie  Dr. Boldižár
17:30 18:15 Vyšetrenie ústnej dutiny a pažeráka  Dr. Boldižár
20:00 02:00 banket  
       
Nedeľa 16.10.2011    
09:15 10:00 Odčervovacie programy v chovoch koní Dr. Boldižár
10:00 10:45 prestávka  
10:45 12:30 Rizikové faktory pre vznik kolikových ochorení  Dr. Mihály

 

 

Hnačkové ochorenia hovädzieho dobytka a PCV2 u prasiat

Sobota 15.10.2011 Prof. Dr. Walter Baumgartner (Viedenská univerzita, Rakúsko), Prof. Dr. Pavol Mudroň, Prof. Dr. Juraj Pistl (Univerzita Košice, Slovensko)
       
08:15 09:30 registrácia  
09:30 10:30 Syndróm chronickej hnačky HD Dr. Mudroň
10:30 11:15 prestávka  
11:15 12:10 Vírus bovinnej vírusovej hnačky (BVDV) a jeho význam pre chov HD Dr. Pistl
12:10 12:45 Ozdravovanie od BVD v terénnej praxi Dr. Koubková
MSD AH
12:45 14:00 prestávka - obed  
14:00 16:00 Paratuberkulóza HD a jej tlmenie, I. časť Dr. Baumgartner
16:00 16:45 prestávka  
16:45 17:30 Paratuberkulóza HD a jej tlmenie, II. časť Dr. Baumgartner
17:45 18:30 Snem ZVLHZ  
20:00 02:00 banket  
       
Nedeľa 16.10.2011    
09:00 10:00 Prasací cirkovírus typu 2 (PCV2) a jeho prevalencia v populácii prasiat na Slovensku Dr. Pistl
10:00 10:45 prestávka  
10:45 12:30 Choroby predžalúdkov HD Dr. Mudroň

 

 

Sestričky - Akútna medicína v malej praxi

Sobota 15.10.2011 Dr. Jiří Jahoda a kol. (Veterinárna klinika Medipet, Česká republika)
       
08:15 09:15 registrácia  
09:15 09:30 Prvý liek proti oblým červom a kokcídiám pre šteňatá Dr. Hlinčíková
Bayer
09:30 10:30 Špecifiká akútnej medicíny Dr. Jahoda
10:30 11:15 prestávka  
11:15 12:30 Komunikácia v krízových situáciách Ing. Polomíčková
12:30 14:00 prestávka - obed  
14:00 16:00 Akútne stavy v praxi malých zvierat Dr. Dušková
Dr. Jahoda
16:00 16:45 prestávka  
16:45 17:30 Ako to robím ja... p. Miková
17:30 18:45 Modelové situácie tím Kliniky Medipet
20:00 02:00 banket  
     
 

Sestričky - Fyzioterapia v praxi malých zvierat

 
Nedeľa 16.10.2011 Dr. Aleš Tomek (Veterinárna klinka JAGGY, Česká republika)
       
09:15 10:00 Fyzioterapia v praxi malých zvierat  Dr. Tomek
10:00 10:45 prestávka  
10:45 11:45 Rehabilitácia pacientov s ochorením kolenného kĺbu - spolu s doktormi Dr. Tomek
11:55 13:25 Rehabilitácia vybraných neurologických a ortopedických pacientov  Dr. Tomek

   

Ďalšie informácie budú postupne dopĺňané.

Zoznam prihlásených vystavovateľov

A care s.r.o.
Atomvet
B. Braun Medical s.r.o.
BAYER
BEZNOSKA s.r.o.
BIOVETA SK s.r.o.
CEVA ANIMAL HEALTH SLOVAKIA spol. s.r.o.
Cymedica
Ding Wall Trading
EICKEMEYER
Enervet s.r.o.
Eurolab Lambda a.s.
FARMAVET
Fincentrum s.r.o.
LABOKLIN s.r.o.
LYSSETKY/LS promotion
Male Centrum s.r.o.
Maria Vet s.r.o.
Med-Art spol. s r.o.
MEDITOOLS s.r.o.
Merial/Mevet
MeWAdia s.r.o.
MSD AH/Intervet s.r.o.
Norbrook

Novartis
Noviko s.r.o.
www.ODCHYT.sk
ORION PHARMA ANIMAL HEALTH
PFIZER
PHARMACOPOLA s r.o.
Pharmagal s.r.o.
PLAČEK PREMIUM, s.r.o
Resorba s.r.o.
Richter Pharma AG
Royal Canin
Serag s.r.o.
SLO-WERFFT
Topvet s.r.o.
Trhoň s.r.o.
Trouw Nutrition Slovakia
Ultramed s.r.o.
V.M.K. spol. s r.o.
Veterinářství a Veterinární Klinika
VETIS
Vétoquinol s.r.o.
VETSERVIS s.r.o.
Veyx SK
VIRBAC SA
www.VitalFox.com

 

 

 Ak chcete získať informácie pre vystavovateľov, môžete si ich pozrieť tu.

Späť na Kalendárium