Nová Veterinária

27.10.2017 (08:00) - 29.10.2017 (15:00) Podujatie SAVLMZ
Názov organizácie: SAVLMZ
Kontaktná osoba: Róbert Maňko - prezident
Adresa: Agrokomplex, Výstavná 1232
Nitra
Telefón: 0905 511 971
E-mail: info@savlmz.sk
Link na stránku: https://veterinaria.sk/

Popis

Ročník 2017 sa vracia k pôvodnému konceptu prednášok zameraných na prax spoločenských zvierat. Zvýhodnené vložné si budú môcť uplatniť členovia SAVLMZ (resp. FECAVA).

Viac informácií získate na webových stránkach kongresu.

Na úhradu vložného bude možné využiť Vzdelávacie poukazy KVL SR 2017.

Poloha