PRAKTICKÉ PRÍSTUPY V LIEČBE PACIENTA & TIPY „AKO PREDAŤ SVOJE SKÚSENOSTI“

19.10.2017 (08:30) - 19.10.2017 (14:00)
Názov organizácie: Cymedica SK, spol. s r.o.
Kontaktná osoba: Mária Slosiariková
Adresa: SLNEČNE JAZERÁ - SEVER 1
Hotel Senec
Telefón: 907973718
E-mail: slosiarikova@cymedica.sk
Link na stránku: http://www.cymedica.com/sk

Popis

Odborný program

8:30-9:00 Registrácia úcastníkov

9:00-10:00 Praktická dermatológia - nápady a myšlienky zo severských pracovísk / Dr. Kerstin Annerud Halberg

10:00-11:00 Vplyv výživy na terapiu pacienta a obrat veterinárnej praxe / MVDr. Martina Plodíková

11:00-11:30 Coff ee break

11:30-12:30 10 tipov pre dermatologických pacientov (zvýšenie profi tability praxe)/ Dr. Kerstin Annerud Halberg

12:30-13:00 Diskusia & Cymedica

Poloha