Vyšetrenie a diagnostika ochorení sietnice u psov a mačiek

17.02.2018 (09:00) - 18.02.2018 (16:20)
Názov organizácie: UVLF, EESVO
Kontaktná osoba: prof. MVDr. A. Trbolová, PhD.
Adresa: UVLF Košice
Košice
E-mail: a.trbolova@gmail.com
Na stiahnutie:

Pridelené body/kredity

KVL SR 100 (17.2.)/ 110 (18.2.)

Popis

Upozornenie: prednášky nebudú tlmočené!

Poloha