Kde končia skriptá a začína prax 2018

21.04.2018 (09:00) - 22.04.2018 (13:00)
Názov organizácie: KVL SR
Kontaktná osoba: Sekretariát
Adresa: Hotel Inovec
Nová Lehota - Bezovec
Telefón: 02/65443212
E-mail: kvlsr@kvlsr.sk
Link na stránku: https://www.kvlsr.sk/
Na stiahnutie:

Popis

Vložné je bezplatné pre členov KVL SR, ktorí ukončili vysokoškolské štúdium po roku 2013 (vrátane). Vložné pre platiacich členov je možné uhradiť len priamo na mieste pri registrácii, platba bude realizovaná cez registračnú pokladňu. Neplaťte bankovým prevodom, ani neposielajte peniaze poštovou poukážkou.

Poloha