Ochorenia psov prenášané vektormi

02.03.2022 (16:00) - 28.02.2023 (23:59)
Dátum/čas živého vysielania: 02.03.2022 (16:00)
Dátum/čas dostupnosti na url adrese: 28.02.2023 (23:59)
Názov organizácie: MSD Animal Health
Kontaktná osoba: MVDr. Igor Krampl
Telefón: 0903 312732
E-mail: igor.krampl@merck.com
Registrácia: Vstup do registračného formulára
Link na stránku webinára: https://www.thewebinarvet.com/campaigns/2022/one-health
Jazyk webinára: angličtina
Úhrada: Zadarmo
Dostupný online: Áno
Dostupný offline: Áno
Na stiahnutie:

Popis

Vážená pani doktorka/vážený pán doktor,

v mene spoločnosti MSD Animal Health Vás pozývame na virtuálne stretnutie, počas ktorého budeme 2. marca 2022 diskutovať o dôležitosti prístupu One Health v súvislosti s významným zdravotným problémom, ktorý predstavujú ochorenia prenášané vektormi.

One Health je prístup založený na spolupráci rôznych sektorov a odborov a uplatňuje sa na lokálnej, regionálnej, národnej a globálnej úrovni. Jeho cieľom je dosiahnutie optimálnych zdravotných výsledkov pre všetkých zúčastnených. Prístup One Health zdôrazňuje vzájomnú previazanosť zdravia ľudí, zvierat a rastlín a stavu ich spoločného životného prostredia.

Spoločnosť MSD Animal Health oslovila odborníkov z oblasti verejného zdravia, veterinárneho lekárstva a parazitológie, aby nám sprostredkovali svoj uhol pohľadu na ochorenia prenášané vektormi a zároveň načrtli možnosti riešenia prípadnej nákazy s cieľom zlepšiť zdravie zvierat a ľudí.

Program je rozdelený do troch častí, vrátane úvodnej prezentácie na tému One Health, ktorej hosťami budú Dr. Julie Gerberding a Dr. Jane Sykes. Prezentáciu bude moderovať Dr. Alasdair King. Po nej bude nasledovať panelová diskusia, na ktorej sa zúčastnia títo významní odborníci: Dr. Peter Irwin, Dr. Susan Little, prof. Guadalupe Miró, Dr. Paul Overgaauw a prof. Richard Wall.

V tretej časti programu nám Dr. Robert Lavan predstaví nové poznatky a postrehy týkajúce sa  majiteľov spoločenských zvierat vo vzťahu k aktuálnym odporúčaniam v oblasti antiparazitárnej liečby a ich dodržiavaniu.

Registrácia vopred je nutná pre účasť na webinári a prístup k jeho záznamu, ktorý bude dostupný bezplatne počas 12 mesiacov.