FEACAVA Postery a Sprievodcovia

Pracovné skupiny FECAVA pripravujú jednoduché a praktické Postery a Sprievodcov pre vašu prax. S prispením SAVLMZ si môžeten stiahnuť ich slovenský preklad: