HYGIENICKY BEZPEČNÉ VETERINÁRNE PRACOVISKO

HBVP - projekt SAVLMZ pre veterinárne pracoviská

OKAMŽITÉ VÝHODY PRE AKTUÁLNYCH DRŽITEĽOV CERTIFIKÁTU HBVP

- propagácia pracoviska na www.savlmz.sk v zozname HBVP
- propagácia zoznamu HBVP vo vybraných periodikách
- pozitívny PR prostredníctvom samolepky/certifikátu
- 5% zľavu na vybrané produkty u partnerov projektu (TOP VET)