Správy zo zasadnutí

Uznesenie o finančnej pomoci Ukrajine

*UZNESENIE* Prezídium Slovenskej asociácie veterinárnych lekárov malých zvierat (ďalej iba SAVLMZ) sa na svojom online zasadnutí 16. marca 2022 vzhľadom na neutešenú a obavy vzbudzujúcu situáciu na Ukrajine na základe návrhu členov prezídia...