SSFM

SSFM

Slovenská spoločnosť felínnnej medicíny (SSFM) je odbornou sekciou SAVLMZ. Viac informácií o tejto sekcii sa dozviete na webových stránkach SSFM.