SSVD

SSVD

SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ VETERINÁRNEJ DERMATOLÓGIE (SSVD)

Vitajte na stránke Slovenskej spoločnosti veterinárnej dermatológie (SSVD). SSVD je odborná sekcia Slovenskej asociácie veterinárnych lekárov malých zvierat (SAVLMZ). Je samostatnou jednotkou fungujúcou v rámci a pod záštitou SAVLMZ, ktorá vznikla schválením plénom SAVLMZ na návrh prezídia SAVLMZ.