Oznamy > 2013

Výsledky losovania - Dotazník spokojnosti - Nová Veterinária 2013

Každý, kto do 7.12.2013, 10:00, vyplnil Dotazník spokojnosti - Nová Veterinária 2013, bol zaradený do losovania o 100% a 50% zľavu z vložného na kongres Nová Veterinária 2014. Losovanie sa uskutočnilo 7.12.2013 tesne po 14:00 na Smolenickom zámku. Všetkým, ktorí dotazník vyplnili ďakujeme a víťazom gratulujeme. Dotazník bude funkčný do 31.12.2013, preto nám ešte stále môžete svojimi názormi pomôcť k zlepšeniu v budúcom ročníku.

Memorandum o spolupráci

Je to len začiatok spolupráce SAVLMZ so samosprávou. Len našou správnou aktivitou môžeme pomôcť vybudovať a stále zlepšovať pohľad verejnosti na veterinárneho lekára.