Skúška posudzovateľa DBK A DLK, štvrtok 25.10.2018

Spoločnosť posudzovateľov DBK a DLK (SPDD) – odborná sekcia SAVLMZ, Vám oznamuje, že dňa 25. 10. 2018 v priestoroch hotela Auto-JAS v Nitre umožní záujemcom o posudzovanie DBK a DLK absolvovanie komisionálnej skúšky.

Viac informácií nájdete v pozvánke TU. Prihlásiť sa môžete prostredníctvom on-line registráci na kongres Nová Veterinária 2018.