História asociácie

Slovenská asociácia veterinárnych lekárov malých zvierat (SAVLMZ) vznikla ako nástupnícka asociácia Československej asociácie veterinárnych lekárov malých zvierat (ČSAVLMZ) v roku 1993. Jej prvým prezidentom sa stal po jej vzniku MVDr. Gabriel Varga, ktorý bol aj spoluzakladateľom ČSAVLMZ. Tá vznikla ako reakcia na zmenené spoločenské pomery ako aj potrebu zvyšovania úrovne informovanosti členov novovzniknutých veterinárnych komôr v Čechách a na Slovensku.

Hlavnou náplňou činnosti SAVLMZ, našej terajšej asociácie, bolo od jej začiatku (a je aj po dnes) organizovanie ďalšieho vzdelávania veterinárnych lekárov, ktorí sa vo svojej praxi zaoberajú liečením malých zvierat. Od roku 1992 až po rok 2003 to znamenalo prípravu kongresu SAVLMZ, usporiadavaného každoročne na jeseň v Košiciach. Spolu s kongresom SAVLMZ si zúčastnení veterinárni lekári mali možnosť prezrieť aj výstavu Veterinária, kde sa prezentovali farmaceutické firmy, firmy vyrábajúce veterinárne prístroje a nástroje a v neposlednom rade petfoodové firmy.

Ku vysokej kvalite týchto akcií prispeli kontakty získané na prednášajúcich v zahraničí. Otvorenie dverí pre tieto kontakty umožnilo členstvo SAVLMZ vo svetovej organizácii World Small Animal Veterinary Association (WSAVA) a Federation of European Companion Animal Veterinary Associations (FECAVA). ČSAVLMZ sa stala ich členmi na svetovom kongrese v Ríme v roku 1992 a SAVLMZ ako už samostatná organizácia v roku 1993 na kongrese v Berlíne.

Posledné dva roky sa mierne zmenilo miesto konania Veterinárie, ako aj jej názov. Prístrešok pre našu výročnú akciu nám poskytla Univerzita veterinárskeho lekárstva a názov sa zmenil na Novú Veterináriu. Taktiež sme dali priestor na spolu organizovanie spomínaného kongresu Slovenskej hipiatrickej spoločnosti a Združeniu veterinárnych lekárov hospodárskych zvierat. Avšak pre vysoký záujem zúčastnených, tak z radov veterinárov ako aj zo strany vystavujúcich firiem, sa Nová Veterinária presunula do Banskej Bystrice. Následné reakcie ukázali, že tento presun bol dobrým krokom vpred a v roku 2004 sa jednalo o najväčšiu veterinársku akciu na Slovensku.

Od roku 1999 sme zaviedli ďalšiu tradíciu a tým sú stretnutia na zámku v Smoleniciach. Na tomto druhom tradičnom mieste našich stretnutí organizuje SAVLMZ dvojdňové konferencie s vysoko odbornými témami a pomerne úzkym zameraním. A zrejme práve vďaka tomu sa stalo toto krásne prostredie často vyhľadávaným miestom veterinárnych lekárov na rozšírenie svojich vedomostí.

Obidve spomínané akcie Slovenskej asociácie veterinárnych lekárov malých zvierat privítali na Slovensku celý rad prednášateľov zvučných mien z celého sveta. Spomenúť všetkých spolu s témami, ktoré u nás prezentovali, by bol veľmi dlhý zoznam, ale aspoň pre ilustráciu. Mená ako Ettinger-USA, Carlotti-F, Laffargue-F, Gasthuys-NL, Keck-F, Lombard-CH, Moreau-F, Romanelli-I, Pavlica-SLO, Hochleithner-A, Dreier-A, Koch-D, Senior-USA, Buracco-I, Kirpenstejn-NL, Bedford-UK, Šrenk-CZ,Svoboda-CZ, Burrows-USA a na nedávnom aprílovom stretnutí na tému Ochorenia mačiek: Romagnoli-I a Knotek-CZ, sú ozdobami kongresov na celom svete a my sme mali možnosť byť hostiteľmi týchto svetovo uznávaných odborníkov na akciách SAVLMZ. Jednou z príčin, prečo sa tak mladej asociácii, ako je naša, podarilo nasadiť latku vzdelávania tak vysoko je aj to, že od roku 1998 pracuje v prezídiu Svetovej asociácie veterinárnych lekárov malých zvierat MVDr. Gabriel Varga (v súčastnosti ako bývalý prezident), ktorý je aj zakladateľom najväčšieho projektu WSAVA a to projektu ďalšieho vzdelávania v krajinách strednej a východnej Európy, juhovýchodnej Ázie a strednej a južnej Ameriky. Tieto akcie dnes predstavujú ročne 30 stretnutí v 28 štátoch Ázie, Blízkeho východu, Európy, Latinskej Ameriky a Karibiku a zúčastňuje sa ich vyše 4.000 veterinárnych lekárov ročne. Môžeme byť hrdý na fakt, že Slovensko bolo a stále je centrom týchto aktivít už vyše 10 rokov.

Od roku 1999 prevzal vedenie SAVLMZ jej bývalý viceprezident MVDr. Tibor Brauner, ktorý v súčasnosti má možnosť pomáhať Dr. Vargovi v komisii vzdelávania svetovej asociácie ako predseda komisie WSAVA pre celú Európu.

Slovenská asociácia veterinárnych lekárov malých zvierat tradične spolupracuje aj s Komorou veterinárnych lekárov Slovenskej republiky. Od jej vzniku pomáha pri organizovaní ďalšieho vzdelávania členov komory a to či už pri budovaní samotného systému, alebo pri vzdelávacích akciách.

K histórii asociácie určite patria aj mená kolegov, ktorí pomáhali asociácii v jej prvopočiatkoch alebo aj neskôr v jej ďalšej činnosti: Dr. Fajnor, Dr. Šoltés, Dr. Karpjak, Doc. Kozák, Dr. Czymbaláková, Dr. Drabová, Dr. Stražanová, Dr. Fico. Aj za týmito menami treba vidieť kus práce pre asociáciu v jej krátkej minulosti.