Oznamy > 2011-15

Medicína drobných cicavcov - v predaji na eshope

Publikácia, ktorú si práve pozeráte, vznikla zásluhou diplomovaného špecialistu, pedagóga a predovšetkým vynikajúceho klinika MVDr. Vladimíra Jekla, Ph.D., DipECZM (Drobné cicavce), ktorý prijal naše pozvanie zhostiť sa úlohy prednášajúceho na Novej Veterinárii v Nitre a na Chirurgických dňoch Juraja Fajnora v Smoleniciach.
Ponúka rýchly prehľad korektných diagnostických postupov, frekventovane sa vyskytujúcich ochorení a ich terapeutických možností u najčastejšie chovaných druhov. Jej primárnou ambíciou je povzbudiť nás veterinárov v praxi k hlbšej a kvalitnejšej diagnostike zdravotných problémov našich miniatúrnych pacientov.

Ak ste registrovaný účastník - doktor, z kongresu Nová Veterinária 2015 - túto publikáciu si môžete 1x kúpiť za špeciálnu cenu 7,00€.

Nové kalkulačky poistného pre SZČO a dobrovoľne poistených od januára 2016

Sociálna poisťovňa pripravila za obdobie od 1. januára 2016 v súvislosti so zmenou minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu nové informatívne kalkulačky na výpočet poistného pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby. Nové kalkulačky sú prístupné cez webovú stránku Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk v časti Poistné a všetkým záujemcom poslúžia pre informatívny výpočet poistného za obdobie od 1. januára 2016. Ich použitie je jednoduché:

Zasadnutie Pléna SAVLMZ, 5.12.2015, Smolenice

Pozývame všetkých členov SAVLMZ na zasadnutie Pléna SAVLMZ, ktoré sa uskutoční 5.12.2015 po skončení odborného programu (cca 17.30) na Smolenickom zámku. Účasť nie je viazaná na registráciu na kongrese, vítaný je každý, kto chce napomôcť smerovaniu SAVLMZ.

Program Pléna si môžete pozrieť po prihlásení do členskej zóny.

Skúška posudzovateľa DBK a DLK 2015

Spoločnosť posudzovateľov DBK a DLK (SPDD) – odborná sekcia SAVLMZ, Vám oznamuje, že dňa 22. 10. 2015 v priestoroch hotela Auto Jas v Nitre umožní záujemcom o posudzovanie DBK a DLK absolvovanie komisionálnej skúšky.
Úspešné zloženie skúšky je podmienkou pre členstvo v Spoločnosti posudzovateľov DBK a DLK (SPDD) - odbornej sekcie SAVLMZ, ako aj pre zaradenie do zoznamu posudzovateľov SPDD uverejneného na webových stránkach SPDD a SAVLMZ (www.savlmz.sk).

Pomenovanie služby v elektronickej registračnej pokladnici

Ako čo najsprávnejšie uviesť názov tovaru alebo služby na pokladničnom doklade

Podľa § 8 ods. 3 zákona o ERP označenie tovaru alebo označenie služby musí byť vyjadrené tak, aby bolo možné predávaný tovar alebo poskytovanú službu jednoznačne určiť alebo pomenovať a odlíšiť od iného tovaru alebo inej služby, pričom sa môže uvádzať aj skrátený názov tovaru alebo služby. S prihliadnutím na uvedené nie je prípustné vyjadrenie číselnou formou, t. j. kódom.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 17