Oznamy

Podnikatelia a eKasa

Podnikatelia a eKasa

Finančná správa pripravila projekt online napojenia všetkých pokladníc na portál finančnej správy eKasa. Podnikatelia sa k systému eKasa celoplošne pripoja k 1.7.2019, pričom platí, že pripájať sa k systému bude možné od 1.4.2019 do 30.6.2019.

Od januára majú zamestnávatelia povinnosť nahlasovať voľné pracovné miesta

Od januára majú zamestnávatelia povinnosť nahlasovať voľné pracovné miesta

Od nového roka je účinná novela zákona o službách zamestnanosti, ktorá so sebou prináša novinku pre zamestnávateľov – povinné nahlasovanie pracovných ponúk. § 62 (Povinnosti zamestnávateľa) uvedeného zákona sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie: „Zamestnávateľ je povinný oznámiť voľné pracovné miesto a jeho charakteristiku úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode sa pracovné miesto nachádza; ...

Elektronická komunikácia s finančnou správou

Elektronická komunikácia s finančnou správou

Platitelia DPH musia s finančnou správou povinne komunikovať elektronicky od roku 2014. Od 1.1.2018 sa povinná elektronická komunikácia rozširuje na všetky právnické osoby zapísané v obchodnom registri a od 1.7.2018 aj na všetky fyzické osoby - podnikateľov.

Anaplasmosis factsheet

Anaplasmosis factsheet

The FECAVA working group on Canine Vector-Borne Diseases has produced these 2-page factsheets for practitioners and their team in collaboration with ESCCAP and ESDA. Other factsheets are to follow.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 30