Oznamy > 2021

Nový BSAVA manuál v Knižnici SAVLMZ

Nový BSAVA manuál v Knižnici SAVLMZ

Na záver tohto roka vám SAVLMZ prináša česko-slovenský preklad BSAVA Manuál rádiografie a rádiológie psa a mačky. Objednať si ho môžete v e-shope SAVLMZ a doručenie na veterinárne pracovisko (na Slovensku) vám opäť bezplatne sprostredkuje Topvet - Hlavný partner SAVLMZ.

Registrované chovné zariadenia pre spoločenské zvieratá

Registrované chovné zariadenia pre spoločenské zvieratá

Obchodovaním so zvieratami sa rozumie každý presun zvieraťa cez hranice štátu bez ohľadu na to či bolo zviera predané, darované alebo vymenené. Spoločenské zviera je jedinec domestikovaného druhu psa, mačky, fretky alebo králika alebo jedinec druhu zaradeného medzi obojživelníky, plazy, hlodavce, okrasné ryby alebo vtáky vrátane ich kríženca; za spoločenské zviera sa nepovažuje voľne žijúce zviera, nebezpečný živočích alebo zviera chované alebo držané na farmárske účely.

Traveling with Pets from the UK to the EU

Traveling with Pets from the UK to the EU

The Brexit transition period has ended and new rules on pet travel now apply. From January 1, 2021 pet passports will no longer be valid. The EU has agreed that Great Britain should be given “part two listed” status, allowing pets to travel within its borders providing the owners to obtain an animal health certificate