Prezídium

MVDr. Róbert Maňko

Prezident

Banská Bystrica
0905 511 971
prezident@savlmz.sk

Detail

MVDr. Enrico Stefanizzi

1. Viceprezident

Trnava

Detail

MVDr. Andrej Daniš

2.Viceprezident

Liptovský Mikuláš

Detail

MVDr. Lucia Kováčová

Členka prezídia

Rimavská Sobota
0905 830 554
education@savlmz.sk

Detail

MVDr. Lucia Ščepková

Členka prezídia

Bratislava

Detail