Prezídium

MVDr. Róbert Maňko

Prezident

Banská Bystrica
0905 511 971
prezident@savlmz.sk

Detail

MVDr. Igor Krampl

1.Viceprezident

Bratislava
0903 312732
info@savlmz.sk

Detail

MVDr. Lucia Kováčová

2.Viceprezidentka

Rimavská Sobota
0905 830 554
education@savlmz.sk

Detail

MVDr. Iveta Matúšková

Členka prezídia

Bratislava
0915 600 331
sekcie@savlmz.sk

Detail

MVDr. Pavol Jurčo

Člen prezídia

Poprad
0905 740 061
marketing@savlmz.sk

Detail