Novela zákona o veterinárnej starostlivosti - povinné čipovanie psov

Autorský text si môžete pozrieť po prihlásení do sekcie pre členov na webových stránkach KVL SR.