Virtuálne Plénum SAVLMZ 2020

Prezident SAVLMZ oznamuje, že sa 12.12.2020 uskutoční Virtuálne Plénum SAVLMZ, spojené s Voľbou 5 členov Prezidía SAVLMZ a 3 členov Revíznej komisie.

Každý Riadny člen SAVLMZ, ktorý má záujem zapojiť sa do riadenia našej asociácie, môže potvrdiť svoju kandidatúru najneskôr do 10.12.2020 emailom na adrese prezident@savlmz.sk

Kandidáti:

Prezident SAVLMZ
MVDr. Andrej Daniš

Viceprezident SAVLMZ
MVDr. Róbert Maňko

Člen prezídia SAVLMZ
MVDr. Erika Pálová
MVDr. Radka Štaudimgerová
MVDr. Enrico Stefanizzi

Revízna komisia SAVLMZ
.
.
.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu a opatrenia proti šíreniu COVID, sa Prezídium SAVLMZ rozhodlo uskutočniť tohtoročné Plénum dištančnou formou. Každý Riadny člen SAVLMZ, ktorého členstvo bude platné 12.12.2020 dostane do svojej emailovej schránky podrobné inštrukcie, akým spôsobom sa bude možné pripojiť. 

PROGRAM :

  1. Otvorenie a schválenie programu
  2. Voľba predsedajúceho a schválenie elektronickej formy voľby
  3. Správa Prezidenta
  4. Predstavenie kandidátov
  5. Voľba prezidenta, členov prezídia a členov revíznej komisie,
  6. Schválenie členského príspevku na rok 2021
  7. Záver

Členský príspevok si môžete obnoviť zakúpením v eshope SAVLMZ.

Členovia SAVLMZ, s platným členstvom v čase konania Pléna, dostanú na svoju emailovú adresu (použiváná v profile konta SAVLMZ) list s prístupovým linkom. Virtuálne Plénum bude prebiehať prostredníctvom aplikácie ZOOM. Prihlásenie je jednoduché, postup si môžete pozieť na obrázku, kliknutím si ho môžete zväčšiť