Zverejňovanie mzdy (platu) v pracovných inzerátoch je od 1.5.2018 povinné

Kto má od 1. 5. 2018 povinnosť zverejňovať mzdu (plat) a kde?

Povinnosť zverejňovať základnú hrubú mzdu ukladá od 1. 5. 2018 zákon zamestnávateľovi, ktorým je právnická osoba so sídlom alebo sídlom svojej organizačnej jednotky na území SR, alebo fyzická osoba, ktorá má na území SR trvalý pobyt a ktorá zamestnáva fyzickú osobu v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu.

Zamestnávateľ bude povinný hrubú mzdu zverejňovať vo svojich ponukách zamestnania – napr. v pracovných ponukách uverejňovaných na internetových inzertných portáloch, uverejňovaných na vlastnej internetovej stránke či sociálnych sieťach, tiež uverejňovaných v novinách a časopisoch.

zdroj a pokračovanie článku: https://www.podnikajte.sk/pravo-a-legislativa/c/3604/category/zakonne-povinnosti-podnikatela/article/zverejnovanie-mzdy-pracovne-inzeraty-1-5-2018.xhtml

Za obsah inzerátov uverejnených na webových stránkach www.savlmz.sk zodpovedá zadávateľ! SAVLMZ si vyhradzuje právo o zmazanie inzerátov s neveterinárnou tematikou.