Oznamy > 2016-20

Od januára majú zamestnávatelia povinnosť nahlasovať voľné pracovné miesta

Od januára majú zamestnávatelia povinnosť nahlasovať voľné pracovné miesta

Od nového roka je účinná novela zákona o službách zamestnanosti, ktorá so sebou prináša novinku pre zamestnávateľov – povinné nahlasovanie pracovných ponúk. § 62 (Povinnosti zamestnávateľa) uvedeného zákona sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie: „Zamestnávateľ je povinný oznámiť voľné pracovné miesto a jeho charakteristiku úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode sa pracovné miesto nachádza; ...

Elektronická komunikácia s finančnou správou

Elektronická komunikácia s finančnou správou

Platitelia DPH musia s finančnou správou povinne komunikovať elektronicky od roku 2014. Od 1.1.2018 sa povinná elektronická komunikácia rozširuje na všetky právnické osoby zapísané v obchodnom registri a od 1.7.2018 aj na všetky fyzické osoby - podnikateľov.

Anaplasmosis factsheet

Anaplasmosis factsheet

The FECAVA working group on Canine Vector-Borne Diseases has produced these 2-page factsheets for practitioners and their team in collaboration with ESCCAP and ESDA. Other factsheets are to follow.