Oznamy > 2016-20

Mimoriadne plénum SAVLMZ, 23.4.2016, Senec

Na základe žiadosti zástupcov odborných sekcií SAVLMZ, Prezídium SAVLMZ navrhlo a Prezident zvolal Mimoriadne plémun SAVLMZ na sobotu 23.4.2016 do Hotela Senec. Plénum sa uskutoční po skončení odborného programu kongresu Interná medicína 2016 (cca 17:45).

Body programu si môžete pozrieť po prihlásení do členskej sekcie.

INTERNÁ medicína 2016 - Juvenilný a geriatrický pacient

22. - 24. 4. 2016., Hotel Senec

Pripravili sme netradičný model prednášok, keď budú štyria špecialisti prezentovať problémy juvenilných a geriatrických pacientov spoločenských zvierat - zobrazovacie techniky, oftalmológia, chirurgia a neurológia.

V piatok si môžete preveriť svoju schopnosť "čítať" RTG snímky apendikulárneho skeletu psa a mačky.

Viac na webových stránkach kongresu www.senec.savlmz.sk

FECAVA 2016 – chance to share your scientific work!

Abstract Submission for Short Communications is open for two more weeks! Seize your chance to share your scientific work and have it published in the EJCAP Journal!

All abstracts related to small animal medicine are eligible for submission and the 24 best abstracts (12 in internal medicine, 12 in surgery) will be selected for oral presentations. The four best oral presentations (2 in internal medicine, 2 in surgery) will receive an award of EUR 500.- during the official congress evening

1 2 3 4 5 6 7 8 9