Virtuálne Plénum SAVLMZ

Prezident SAVLMZ MVDr. Andrej Daniš oznamuje, že sa v piatok 21.1.2022 o 20:30 uskutoční Virtuálne Plénum SAVLMZ.

Pozývame všetkých, ktorí sa zaujímajú o fungovanie našej asociácie a chcú sa dozvedieť viac o jej smerovaní. 

Predbežný program:
- správa o činnosti SAVLMZ za rok 2021
- správa o hospodárení za rok 2021
- výška členského príspevku na rok 2022 (hlasovanie)
- plány na rok 2022
- diskusia

Hlasovať bude môcť každý zúčastnený riadny člen SAVLMZ s platným členským príspevkom, ktorý si môžete obnoviť v e-shope SAVLMZ.

Na PLÉNUM SAVLMZ sa môžete jednoducho registrovať TU