Výnimočné okolnosti vstupu do EÚ so spoločenskými zvieratami sprevádzajúcimi utečencov z Ukrajiny

V súlade s usmerneniami Európskej Komisie a článkom 32 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 576/2013 z 12. júna 2013 o nekomerčnom premiestňovaní spoločenských zvierat a o zrušení nariadenia (ES) č. 2003 Štátna veterinárna a potravinová správa SR vo výnimočnej situácii politických nepokojov na Ukrajine povoľuje nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat na územie Slovenskej republiky sprevádzajúcich utečencov, ktoré nespĺňajú podmienky platnej legislatívy. Osoby (utečenci) ktoré sú sprevádzané takýmito spoločenskými zvieratami sú povinné vypísať tlačivo – POVOLENIE/PERMIT, ktoré odovzdajú pracovníkom Finančnej správy Slovenskej republiky pri vstupe na územie SR.

Dokument na stiahnutie

SK: Výnimočné okolnosti vstupu do EÚ so spoločenskými zvieratami sprevádzajúcimi utečencov z Ukrajiny
EN: Exceptional circumstances of entering EU with pets accompanying refugees from Ukraine