Hlavný partner SAVLMZ

Registrované chovné zariadenia pre spoločenské zvieratá

Registrované chovné zariadenia pre spoločenské zvieratá

Obchodovaním so zvieratami sa rozumie každý presun zvieraťa cez hranice štátu bez ohľadu na to či bolo zviera predané, darované alebo vymenené. Spoločenské zviera je jedinec domestikovaného druhu psa, mačky, fretky alebo králika alebo jedinec druhu zaradeného medzi obojživelníky, plazy, hlodavce, okrasné ryby alebo vtáky vrátane ich kríženca; za spoločenské zviera sa nepovažuje voľne žijúce zviera, nebezpečný živočích alebo zviera chované alebo držané na farmárske účely.

veterinárny lekár/lekárka

Kysucká veterinárna prax príjme na plný úväzok veterinárneho lekára/lekárku. (aj pre novoskončených) Vybavenie a hračky na používanie: RTG (priama digitalizácia), USG, biochemický a hematologický analyzátor, inhalačná anestéza x 2, 2 operačné jednot...

Vyhľadávanie veterinárov

Nájdite veterinára vo svojom okolí

Trh práce

veterinárny lekár/lekárka

24.02.2021 , Prácu ponúka


Veterinárna asistent/sestra

16.02.2021 , Prácu ponúka


Veterinárny lekár/ Veterinárna lekárka

16.02.2021 , Prácu ponúka


veterinárny lekár/lekárka

10.02.2021 , Prácu ponúka


Novinky v eshope