Trh práce

Pridať inzerát

Podľa §62 Zákona o službách zamestnanosti 5/2004 Z.z. ste ako Zamestnávateľ, od 1.5.2018, pri zverejňovaní pracovnej ponuky povinný uvádzať sumu základnej zložky mzdy. SAVLMZ nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov vo Vašom inzeráte.

Kontaktné údaje

Miesto práce(lokalita)

Adresa

Drag & Drop
0%
Drag & Drop
0%