Oznamy

Register odchytených túlavých zvierat – nová aplikácia platná od 01.06.2020

Register odchytených túlavých zvierat – nová aplikácia platná od 01.06.2020

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej Republiky vedie register odchytených a túlavých zvierat, ktorý slúži na spoločnú evidenciu a databázu všetkých odchytených a nájdených túlavých zvierat na Slovensku. ROTZ umožňuje evidenciu údajov o odchytených a túlavých zvieratách osobám schváleným na odchyt túlavých zvierat, karanténnym staniciam a útulkom. Poskytuje údaje o odchytených a túlavých zvieratách obciam a verejnosti.

ISFM International Feline Congress: An innovation in CPD

ISFM International Feline Congress: An innovation in CPD

The ISFM International Feline Congress is the world’s first free virtual feline congress for vets, veterinary nurses and technicians, which will deliver over 30 hours of high quality CPD at no cost to attendees. Registration is open from today, June 10th, and the Congress begins on Saturday August 8th for 3 days of lectures and interactive events, with the content remaining available on-demand until September 11th.

Prehľad ekonomických opatrení - 23.4.2020

Prehľad ekonomických opatrení - 23.4.2020

Spoločnosť MSD Animal Health pripravila so svojimi právnymi poradcami z advokátskej kancelárie ČECHOVÁ & PARTNERS s.r.o. prehľad ekonomických podporných opatrení Vlády SR, prijatých na zmiernenie dopadov nariadení pre zamedzenie šírenia Covid-19.

Návod na triáž pre psov a mačky

Návod na triáž pre psov a mačky

Tieto odporúčania platia pre už prijaté nariadenia v trvaní 3 týždňov a ktoré platia od 23. marca. Revidované budú v súlade s akýmikoľvek ďalšími vládnymi nariadeniami.
Berte ich len ako návod, nie sú vôbec vyčerpávajúce, veterinárne pracoviská sa vo svojom prístupe môžu z dôvodu individuálnych okolností líšiť.
Nasledujúce definície môžu veterinárnym lekárom pomôcť pri rozhodovaní či je potrebná osobná konzultácia a klinické vyšetrenie.

FECAVA Statement on COVID-19 and pets

FECAVA Statement on COVID-19 and pets

Recently, the RNA of the SARS-CoV2 virus was found in two dogs and one cat, using RT-PCR diagnostic method. All three animals lived in close contact with infected humans, who were probably the source of the infection. Both positive dogs had the virus found in nasal and oral specimens; showed no clinical signs and were diagnosed in Hong Kong. At the end of March, the first report on the virus in pet in Europe came out. It was detected in the faeces and vomit of a cat with transient digestive and respiratory symptoms in Belgium. This infection has not yet been confirmed by the serological testing.