Oznamy

Stanovenie titra antirabických protilátok

ŠVÚ Zvolen získal autorizáciu EU pre dané vyšetrenie /FAVN/ Rozhodnutím Komisie 2004/233, na základe úspešného absolvovania Európskych medzilaboratórnych porovnávacích testov, ktoré organizuje WHO Collaborating laboratory for rabies AFFSA Nancy