Oznamy

Pas spoločenských zvierat

Pas spoločenských zvierat od 1. októbra 2004 nahrádza medzinárodné očkovacie preukazy a bude jediným platným dokladom pri premiestnení psa, mačky alebo fretky mimo územie členského štátu (vrátane Slovenskej republiky)...

Stanovenie titra antirabických protilátok

ŠVÚ Zvolen získal autorizáciu EU pre dané vyšetrenie /FAVN/ Rozhodnutím Komisie 2004/233, na základe úspešného absolvovania Európskych medzilaboratórnych porovnávacích testov, ktoré organizuje WHO Collaborating laboratory for rabies AFFSA Nancy