Oznamy

BSAVA 2017 International Scholarship now open

Are you an overseas member but attending next year’s Congress in the UK exceeds your budget? Why not apply for the BSAVA International Scholarship?

To improve the understanding and communication of companion animal practitioners in Europe, the BSAVA organises an annual programme to allow four members of emerging small animal veterinary organisations (which are members of FECAVA) the opportunity to attend BSAVA Congress, which takes place in April in Birmingham, England.

Mimoriadne plénum SAVLMZ, 23.4.2016, Senec

Na základe žiadosti zástupcov odborných sekcií SAVLMZ, Prezídium SAVLMZ navrhlo a Prezident zvolal Mimoriadne plémun SAVLMZ na sobotu 23.4.2016 do Hotela Senec. Plénum sa uskutoční po skončení odborného programu kongresu Interná medicína 2016 (cca 17:45).

Body programu si môžete pozrieť po prihlásení do členskej sekcie.

INTERNÁ medicína 2016 - Juvenilný a geriatrický pacient

22. - 24. 4. 2016., Hotel Senec

Pripravili sme netradičný model prednášok, keď budú štyria špecialisti prezentovať problémy juvenilných a geriatrických pacientov spoločenských zvierat - zobrazovacie techniky, oftalmológia, chirurgia a neurológia.

V piatok si môžete preveriť svoju schopnosť "čítať" RTG snímky apendikulárneho skeletu psa a mačky.

Viac na webových stránkach kongresu www.senec.savlmz.sk